Cookie Instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

greenSand ruimt CO2 gecertificeerd op Het ruimt CO2 op, vooral in contact met water.

De groene klimaatverandering

Olivijn is een mineraal dat overal op aarde voorkomt. Olivijn stenen en olivijn zand verweren zoals ijzer verweert in roest. Het mineraal olivijn reageert bij de verwering met CO2 (zuur) en water, waarbij bicarbonaat oplossingen gemaakt worden. De chemische reactie is Mg2SiO4 + 4CO2 + 2H2O => 2Mg2+ + SiO2 + 4HCO3-. De eindproducten zijn silicaat, bicarbonaat en magnesium. Olivijn neemt maar liefst 1 maal haar eigen gewicht aan CO2 op. Doordat greenSand verzuring van (landbouw) grond en water tegengaat, is het tevens een optimale kalkvervanger en een duurzame bodemverbeteraar. Zie verder het onderzoek van o.a Deltares, Moveres, TU Delft en Utrecht University over Olivijn en CO2 meer informatie

Meer kennis over toegepast, technisch en wetenschappelijk onderzoek: The Olivine Foundation SmartStones


Op de voorgrond prof.dr. Olaf Schuiling in een Spaanse steengroeve


Doe mee
greensand-spanje-xs-b

Slow Release

De snelheid van het verweringsproces over de hele levensduur en dus de vastlegging van CO2 is afhankelijk van meerdere factoren. De korrelgrootte, temperatuur, zuurgraad en de aanwezigheid van water en van organische zuren bepalen de snelheid. Gesteld kan worden: hoe fijner het olivijn, hoe vochtiger de omgeving, des te sneller de verwering. De verweringssnelheid wordt aangepast aan de herkomst en fractie van het gecertificeerde olivijn en is vastgelegd in greenSand CO2 Opruim Certificaten.


Doe mee tegen CO2
gs-olivijn

Duurzame bodemvoeding

greenSand is een natuurlijke kalkvervanger. Door verwering van olivijn met water wordt CO2 omgezet in silicaat, bicarbonaat en magnesium. Het is een chemische reactie is tussen een zuur (CO2 = koolzuur) en een basisch gesteente (olivijn). De bicarbonaten (=kalk) gaan verzuring van de grond tegen. De pH-waarde gaat omhoog en wordt gestabiliseerd. 1 kg greenSand heeft dezelfde werking als 1,43 kg kalk. Het vrijgekomen magnesium is een belangrijke voedingsstof voor de vorming van chlorofyl (bladgroen).


meer weten
gs-courgette-b

Meer dan zand en stenen

De toepassingsmogelijkheden van greenSand zijn veelzijdig. greenSand in pure vorm binnen civiele (her)inrichtingsprojecten maakt een CO2-neutrale uitvoering mogelijk. CO2 kan tot 100% worden gereduceerd door de te verwachten CO2 uitstoot te compenseren met greenSand CO2 Opruim Certificaten. Gebruiksvriendelijk verwerkt in tuin- en boomsubstraten ruimt greenSand CO2 op en geeft greenSand gedoseerd voedingstoffen af. Optimaal voor een gezonde losse bodem en de ontwikkeling van een gezonde wortelstructuur. Meer over olivijn: Olivijn, de steen der wijzen


Bestel
olivijn-boekcover