Cookie Instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

Geplaatst op: 11-06-2011

CO2 opslag in de bodem


Nu minister Verhagen besloten heeft om af te zien van de CO2 opslag in de bodem van Noord-Nederland wordt belangrijker om naast maatregelen die de CO2 uitstoot inperken, activiteiten te ondersteunen die CO2 opruimen. Stappen om de overgang naar een CO2 neutrale economie. De kolencentrales van RWE en Nuon die in de Eemshaven worden afgebouwd, krijgen van de minister geen subsidie meer om CO2 op te slaan in de zeebodem. De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe dringen er bij de minister op aan om nu ook in te zetten op CO2 reducerende maatregelen.

bron: Greenpeace