Cookie Instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

greenSand ruimt CO2 gecertificeerd op Het ruimt CO2 op, vooral in contact met water.

De Groene Klimaatverandering


Simpel gezegd: CO2, weg ermee! greenSand haalt CO2 uit de atmosfeer dankzij de natuurlijke reactie van het mineraal Olivijn.


Gegrond in de Wetenschap

Olivijn is een mineraal dat overal op aarde voorkomt. Olivijn stenen en olivijn zand verweren zoals ijzer verweert in roest. Het mineraal olivijn reageert bij de verwering met CO2 (zuur) en water, waarbij bicarbonaat oplossingen gemaakt worden. De chemische reactie is Mg2SiO4 + 4CO2 + 2H2O => 2Mg2+ + SiO2 + 4HCO3-. De eindproducten zijn silicaat, bicarbonaat en magnesium. Olivijn neemt maar liefst 1 maal haar eigen gewicht aan CO2 op. Doordat greenSand verzuring van (landbouw) grond en water tegengaat, is het tevens een optimale kalkvervanger en een duurzame bodemverbeteraar. Onder andere Deltares, Moveres, TU Delft en Utrecht University hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar Olivijn en CO2.

Meer kennis over toegepast, technisch en wetenschappelijk onderzoek: The Olivine Foundation SmartStones


Doe mee
co2-weg-ermee

Langzaam maar zeker


Olivijn verweert de CO2 over de gehele levensduur en dus is de vastlegging van CO2 afhankelijk van meerdere factoren. De korrelgrootte, temperatuur, zuurgraad (pH) en de aanwezigheid van water en van organische zuren bepalen de snelheid van het proces. Gesteld kan worden: hoe fijner het Olivijn, hoe vochtiger de omgeving, des te sneller de verwering. De verweringssnelheid wordt aangepast aan de herkomst en fractie van het gecertificeerde Olivijn en is vastgelegd in greenSand CO2 Opruim Certificaten.


Over het algemeen geldt dat Olivijn iets minder dan de helft van zijn capaciteit al heeft verweerd binnen de eerste 100 jaar. Daarna gaat het nog eeuwenlang door met verweren.


Met greenSand Olivijn draag je dus letterlijk een steentje bij aan een blijvende impact op het milieu. Voor jouw generatie, en die van de toekomst!


Doe mee met CO2 Opruimcertificaten
langzaam-maar-zeker

Ook dat nog: een duurzame bodemvoeding


Het houdt maar niet op! Er zijn alleen maar voordelen aan greenSand Olivijn. greenSand is namelijk ook een natuurlijke kalkvervanger. Door verwering van olivijn met water wordt CO2 omgezet in silicaat, bicarbonaat en magnesium. Het is een chemische reactie is tussen een zuur (CO2 = koolzuur) en een basisgesteente (olivijn). De bicarbonaten (=kalk) gaan verzuring van de grond tegen. De pH-waarde gaat omhoog en wordt gestabiliseerd. greenSand Olivijn is hiervoor erg effectief; 1 kg greenSand heeft dezelfde werking als 1,43 kg kalk. Het magnesium dat bij dit proces vrijkomt is ook nog eens een belangrijke voedingsstof voor de vorming van chlorofyl (bladgroen), wat uw planten nóg gezonder en kleurrijker maakt.


Producten
gs-courgette-b

greenSand is Kei-goed


De toepassingsmogelijkheden van greenSand zijn veelzijdig. greenSand in pure vorm binnen civiele (her)inrichtingsprojecten maakt een CO2 neutrale uitvoering mogelijk. CO2 kan tot 100% worden gereduceerd door de te verwachten CO2 uitstoot te compenseren met greenSand CO2 Opruim Certificaten. Gebruiksvriendelijk verwerkt in tuin- en boomsubstraten ruimt greenSand CO2 op en geeft greenSand gedoseerd voedingstoffen af. Optimaal voor een gezonde losse bodem en de ontwikkeling van een gezonde wortelstructuur. Meer over Olivijn: Olivijn, de steen der wijzen


Bestel
olivijn-boekcover