Cookie Instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

Geplaatst op: 11-06-2011

Landbouw doet natuurlijke opname CO2 teniet

  

De natuurlijke opname van CO2 in Europa door bossen en graslanden wordt volledig tenietgedaan door de uitstoot van andere broeikasgassen als methaan (CH4) door de landbouw.
Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University waarschuwen dat toenemende intensivering van de landbouw in met name Oost-Europa de balans nog verder kan verstoren. Broeikasgassen komen in de landbouw onder meer vrij bij bemesting en ze worden mede verantwoordelijk gehouden voor de klimaatverandering op aarde.
Wereldwijd is de emissie van CO2 door onder andere verbranding van fossiele brandstoffen het afgelopen jaar weer hoger geworden. Maar door de financiële crisis is de uitstoot minder gestegen dan in eerdere jaren. De verwachting is dat er zelfs een kortdurende afname komt.

greenSand (olivijn) is misschien een idee, om de natuurlijke opname van CO2 te vergroten!!!

Bron: agrarisch dagblad