Cookie Instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

Geplaatst op: 17-05-2013

Dag van de Praktijk 16 mei

Hoe bereiken we een duurzame kringloop van de bodem? Niet op de manier waarop wij nu met de bodem omgaan. Wel door steenmeel te gebruiken. Dat is in ieder geval de conclusie van de aanwezigen van Dag van de Praktijk op 16 mei te Oudesluis.


Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door het expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, Carpay Advies, de Biogeoloog en Melkveebedrijf V.O.F. Van der Harg ging men in op de gevolgen van het gebruik van kunstmest. Het huidige gebruik van de bodem zorgt voor verschraling en verzuring van de grond.  Hierdoor zal het boerenbedrijf te maken krijgen met een verstoorde  kringloop en meer last krijgen van bijvoorbeeld ziektes.

Steenmeel
Steenmeel is een natuurlijk en langzaam werkend alternatief voor de kunstmest. Met steenmeel wordt een natuurlijk proces nagebootst van overstromende rivieren. Deze rivieren lieten vroeger mineraalrijk slib achter, waardoor het land vruchtbaar werd. Tegenwoordig bouwen we dijken en vindt dit proces niet meer plaats. Door steenmeel uit te strooien brengen we het proces terug op het land.

Verzuring van de bodem
Een ander probleem dat besproken werd is de verzuring van de bodem. Steenmeel kan dit probleem tegen gaan. Een mineraal als olivijn kan gemengd worden door steenmeel. Olivijn heeft een ontzurende werking op de grond.  Een gezond pH van de grond is de eerste  stap naar een evenwichtige kringloop en een vruchtbare aarde.

Voor meer informatie over steenmeel kunt u kijken op www.steenmeel.info