Risici og information

Vi synes, det er vigtigt, at du er opmærksom på risiciene ved at investere i greenSand. Investering kan give afkast, men investeringer kan også miste værdi, og du kan miste din investering. Det er også muligt, at du midlertidigt ikke er i stand til at sælge certifikaterne. Invester derfor kun med penge, som du kan gå glip af, og behold altid nok opsparing til uventede udgifter. Efter karakteristika for greenSand kan du læse mere om risici ved investeringer og depotbeviser.

Funktioner ved greenSand Depositarbeviser
• Fonden er formet af certificering af aktier af greenSand Stock N.V. og indskudt til STAK (Stichting Administratiekantoor).
• STAK udsteder navnenoterede depotbeviser på aktier med en nominel værdi på €0,01 euro.
• Aktiebeviserne er attesteret, har ingen stemmeret.
• Aktiebeviserne er omsætningspapirer. Det vil der være et handelssystem/platform til i fremtiden. Indtil da går transaktioner gennem kontoret hos greenSand.
greenSand køber ikke selv depotbeviser tilbage, men hjælper med gensidigt salg af depotbeviser.

Download prospektet

Risici ved at investere i <tc>greenSand</tc>

Marked

Markedsværdien af ​​depotbeviser er i høj grad afhængig af markedsforholdene og den (makro)økonomiske udvikling, der bestemmer markedsforholdene. Disse markedsforhold kan forbedres eller forværres, antallet af greenSand-projekter kan falde, eller konkurrencen kan øges. Tilgængeligheden af ​​antallet af storskalaprojekter fra staten og virksomhederne påvirker markedet, falder antallet af projekter her, øges markedsrisikoen.

Likviditet

Der er likviditetsrisiko, når visse investeringer er svære at købe eller sælge. Dette kan hindre afkastet på de investerede aktier, fordi det forhindrer virksomheden i at udføre handlerne på de gunstige tidspunkter. greenSand køber ikke aktier tilbage.

Konkurs

Indien greenSand failliet gaat daalt de waarde van de certificaten van aandelen naar €0,-. Hierdoor verlies je de inleg van jouw belegging en vervallen de certificaten van aandelen. In geval van faillissement zullen de certificaten van aandelen als laatste vergoed worden door de verkoop van de activa van het bedrijf. Andere belanghebbenden in het bedrijf worden eerst betaald, als er dan nog geld beschikbaar is wordt dit evenredig over alle certificaathouders verdeeld. 

Love og regler

greenSand Stock N.V. er underlagt (skatte-) love og regler. Den lokale lovgivning med hensyn til miljø, zoneplaner, skatteregler og økonomiske (tilsyns)love og regler påvirker rentabiliteten af ​​certifikater greenSand Stock N.V. Risikoen består af ændringer i lovgivning og regler, der påvirker greenSand negativt. Brug af greenSand i den optimale form til at binde CO2 ved at sprede det over store arealer af land og vand kan føre til reguleringer, der ikke kan forudses, hvordan de vil påvirke prognosen.

Udbytte

På udstedelsestidspunktet var ambitionen for greenSand sat til et afkast på 3-5 % baseret på salg. Størrelsen af ​​udbyttet er dog helt afhængig af salget og antallet af bevisindehavere. Afkastet stiger, når vores salg stiger. Men afkastet falder, når antallet af certifikatindehavere stiger. Udbyttepolitikken kan dog justeres og sættes lavere eller til nul/nul, hvis den økonomiske situation greenSand kræver det.

omsættelighed

greenSand tilbagekøber ingen aktiebeviser. Du bør derfor tage højde for, at certifikaternes omsættelighed er lav. Hvis du stadig ønsker at sælge dine certifikater, kan du kontakte os via info@greensand.nl.

*Vi arbejder i øjeblikket på en platform for at forbedre omsætteligheden.

Investering i fremtiden

Når du investerer i greenSand bidrager du positivt til menneskers og miljøets trivsel. Din investering er en vigtig del af den påvirkning greenSand har på klimaet. Ikke alene modtager du et økonomisk afkast, men du skaber også et grønt afkast for vores planets fremtid.

×